สมัครเข้าร่วมโครงการ


ใช้สำหรับ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้งาน : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ: นามสกุล :
ที่อยู่ :
วัน/เดือน/ปี เกิด :
เลือกช่วงอายุ :
ชื่อโรงเรียน :
เบอร์โทร : ไอดีไลน์ :

ข้อตกลง

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประทศไทย จำกัด เป็นผู้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในโครงการ Dream car art contest โดยในการจัดกิจกรรมจะต้องจัดเก็บ ข้อมูลของผู้สมัครเพื่อจัดก็บรายละอียดข้อมูลและดำนินการขั้นตอนต่งๆ ภายใต้โครงการฯ ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษานโยบายตาม ม.95 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล2562 สำหรับ บริษัทโตโยต้ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด https://www.toyota.co.th/page/policy
ผู้สมัครและผู้ปกครองโดยชอบธรรม ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและดำเนินตามขอบเขตการดำเนินโครงการฯ ขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการประกดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2023 นี้เป็นอย่างดี ยอมรับในเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ

ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินตามขอบเขตการดำเนินโครงการฯ

ลงนาม
วัน/เดือน/ปี